Ко је дефектолог и чиме се бави?

Ко је дефектолог и чиме се бави?

Ко је дефектолог и чиме се бави?

Дефектологија је наука која се бави различитим сметњама у развоју, а дефектолог је стручњак који те сметње открива, проучава их и ради на њиховом отклањању, односно смањењу, те што већем оспособљавању особа са сметњама у развоју. 

Па ипак, дефектолог се не бави само децом и особама које имају одређене потешкоће у свом развоју. Дефектолог ради и са децом типичне популације којој је потребна помоћ, односно стимулација развоја.

Ово  може да се огледа у стимулацији моторике која је кључна за целокупан развој способности једног детета, затим стумулацији говорно-језичког развоја, сазнајних способности и социо-емоционалног развоја.

Деца која похађају редовне школе, али наилазе на неки специфичан проблем у свом развоју, као што су развојна дислексија (тешкоће у области читања), дискалкулија (тешкоће у савладавању математике), дисграфија (тешкоће у обуци писања) или пак диспраксија (тешкоће приликом закопчавања, везивања пертли, координације покрета), такође су интересовање једног дефектолога.

Задатак дефектолога је да, користећи бројне дефектолошке тестове за процену стања, направи целокупан дефектолошки профил детета на основу кога ће осмислити план третмана који за циљ има подстицање и реедукацију дететових способности. Третман је увек индивидуализован, строго прилагођен сваком детету понаособ, а у складу са његовим потребама и могућностима. 

Да напоменемо… КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ ЈАВИТЕ ДЕФЕКТОЛОГУ?

Уколико дете касни у свом моторном, говорном, емоцијалном или социјалном развоју, уколико има проблеме понашања или није у стању да одржи своју пажњу, хиперактивно је, уколико има слабије развијену способност графомоторике или пак има неке тешкоће са писањем, читањем, математиком или друге тешкоће у учењу, обавезно се јавите дефектологу. ☺ 

Мастер дефектолог, Јована Дражић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *