Дисфазија-поремећај говора и језика

Дисфазија-поремећај говора и језика

Дисфазија-поремећај говора и језика


Дисфазија је говорно- језички поремећај који се испољава када дете има смањену способност да научи вербалну комуникацију. Спада у групу централних поремећаја комуникације и интервенише се у различитим интензитетима у сензорном, моторичком и интелектуалном развоју. Сматра се једним од најчешћих језичких поремећаја у раном детињству те статистички подаци показују да се дисфазија јавља код 7% деце.


Како можемо да препознамо дисфазију код детета?

Најчешће код детета можемо приметити да користи свој сопствени језик или показује прстом на жељену ствар, користи мали број речи, не разуме говор других људи, нерадо говори или је говор је теже разумљив за околину. Дисфазију можемо да приметимо између треће и четврте године живота детата,а дијагностиком се утврђује најчешће од пет до седам година детета.

Карактеристике овог поремећаја су:

  • Уочљиво кашњење фазе брбљања и оглашавања
  • Одсуство појаве прве речи до узраста од 18.месеци
  • Оштећена је слушна перцепција, визуална перцепција, оријентација у времену и простору
  • Неспособност формирања реченице на узрасту од 2 године и 6 месеци
  • Отежано је усвајање нових речи, развијање речника,
  • Неразумљивост речи, изобличење речи, скраћивање дужих речи.
  • Дете не користи придеве, прилоге, предлоге везнике, времена, не разликује род, тешко усвајају заменице.
  • Изостанак развоја већине групе гласова – артикулација гласова је изразито неправилна те је говор неразумљив за ужу социјалну средину
  • Изостављање делова речи или њихова замена,
  • Сметње у разумевању и усвајању просторних односа


Веома је важно да кад се код детета примети језички поремећај обрати логопеду, који ће на тестирању утврдити поремећај и применти адекватану терапију.
У едукативном центру „Полетарац” трудимо се да саветодавним радом са родитељима укажемо на правилне начине стмулације говора и покажемо методе које могу примењивати код куће . Третман деце да дисфазијом је вишегодишњи. За свако дете обликујемо посебан индивидални план рада пратећи његове „јаке“ снаге.

Валентина Кочонда

Мастер дефектолог-логопед на српском и словачком језику

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *