Педагог

Када се појави неки проблем у понашању детета, често се дешава да то превидимо или касно уоћимо па је у таквим ситуацијама потребно потражити стручну помоћ педагога.
Овим путем родитељи и деца на једноставан начин добијају стручан савет, питају шта их занима.

Саветовање је процес у коме родитељи добијају професионалне савете о томе шта је потребно да ураде како би помогли свом детету да превазиђе одређени проблем или фазу развоја.

Услуге које пружамо деци и родитељима су и трајању од 30 мин, 45 мин и 1 сат

Наше услуге најчешће су усмерене на:

  • Саветодавни рад са родитељима
  • Саветодавни рад са децом
  • Медијација у судском поступку
  • Професионална оријентација за упис у средњу школу и факултет


pedagog