Удружење Полетарац

Удружење Полетарац

Удружење Полетарац основано је 2017 године у циљу пружања бесплатних услуга деци и одраслима. Активности удружења усмерене су ка пружању бесплатних логопедских и дефектолошких тестирања, бесплатних креативних радионица, унапређењу социјалне заштите деце и одраслих, унапређењу положаја жена, подршка деци са сметњама у развоју, издавачка делатност као и подршка социо-хуманитарним организацијама.

Најзначајнији остварени пројекти

  • „Лето у Полетарцу“- културно-историјски програм за децу редовног и инклузивног образовања, 2017,2018,2019, 2020,2021
  • „ Израда сензорног зида са едукативним и дидактичким садржајем“, 2019
  • „ Традиционалне дечије игре, игре некад и сад“, 2019, 2020, 2021
  • „ Деца са сметњом у развоју и њихови родитељи у систему социјалне заштите“, 2020, 2021
  • „ Путовање кроз историју и традицију Бачке Паланке“. 2019
  • „ Превентивни логопедски прегледи и третмани за децу и одрасле“ 2021
  • „Релакс радионице за децу са сметњама у развоју и њихове родитеље“ 2020, 2021