Игра као стваралачка активност детета

Игра као стваралачка активност детета

Игра као стваралачка активност детета

ИГРА КАО СТВАРАЛАЧКА АКТИВНОСТ ДЕТЕТА

Игра је нераздвојен сегмент детињства. Она је за децу пут спознавања света, као и самих себе. Дете се кроз игру слободно изражава. Игра покреће мисао, развија памћење, машту, стваралачке способности… 

ЗАШТО ЈЕ ИГРА ЗА ДЕЦУ ВАЖНА?

Игра поспешује дечије физичке и когнитивне способности, развија моторику, развија емоције, помаже у социјализацији, учи децу стрпељењу и толеранцији. Игра ангажује све дететове квалитете и способности. Дете у игри ствара, проналази нешто ново и оригинално. Игра навикава децу на скромност, поштовање туђег мишљења и суда. Ускратити дечију игру, значи стати на пут његовом развитку.

КРОЗ ИГРУ ДЕЦА УЧЕ

Најефикасији начин усвајања градива је путем игре. Деца кроз игру спонтано уче. Учење је тада ненаметнуто и не посматра се као обавеза већ разонода. Кроз игру деца уче логички да размишљају и самостално долазе до решења и такав вид учења је стимулативан и поспешује логичко размишљање код деце. 

ИГРА ПОСПЕШУЈЕ ДЕЧИЈУ КРЕАТИВНОСТ

Деца у игри истражују околину, проналазе решења и решавање проблема. Када деца осмисле своју игру креативност највише долази до изражаја. Дете се тада уживи у улогу из своје маште. Детету увек треба дати могућност да познате играчке и материјале користи на нове начине. 

ИГРА УТИЧЕ НА МОТОРИЧКИ, КОГНИТИВНИ, СОЦИЈАЛНИ И ЕМОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ДЕТЕТА

Кроз игру у којима је дете физички активно повећава се спретност, покретљивост, прецизност, брзина, баланс, флексибилност. Активно дете има позитивне емоције, отворено је ка другима, дружољубиво је, комуникативно је и лакше се социјализује. Деца у игри проширују свој речник, повећавају своју вербалну способност, уче се да логички и рационално размишљају и решавају проблеме, увиђају узроке и последице чиме се повећава њихово самопоуздање и задовољство постигнутим.

ДЕЦА КОЈА СЕ ИГРАЈУ СУ СРЕЋНА ДЕЦА

Деци је урођено да се слободно изражавају, игра пружа могућност осећај слободе јер у игри је све могуће. Машта и игра немају граница, дете у игри може да узима разне улоге. Игра је извор дечије искрене и безмерне радости. Смех, безбрижност и уживање неодвојиви су пратиоци дечије игре!

Дете у игри види смисао свог постојања!

У едукативном центру “Полетарац” трудимо се да на разне начине стимулишемо дечију креативност и стваралаштво кроз игру. Деца узраста од 4 до 10 година присуствују креативним радионицама где све њихове креативне способности долазе до изражаја, уче кроз игру , изводе огледе и на тај начин долазе сами до закључка и бољег памћења усвојеног градива.

Мастер учитељ Маријана Штокленски

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *