Публикације

Приручник „У свету линија и облика“

Приручник пружа могућност родитељима, васпитачима, учитељима да у току рада са дететом стекну увид у његове индивидуалне способности и уоче евентуалну потребу за корекцијом.
У приручнику су обједињени разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета у школу.
Приручник се састоји из три дела која обухватају све области дететовог развоја и учења и то пажњу, мишљење, опажање; развој говора и графомоторику кроз практичне вежбе и игру.
Више информација о подели приручника можете добити у ЕЦ Полетарац или позивом на број 062 8441788

Цена приручника је 500 дин у штампаном издању. Могућа је куповина приручника и у пдф форми у износу од 300 дин.


Приручник „Читати знам“

„Читати знам“ је приручник за почетно учење читања и намењен је деци школског узраста која су савладала процес усвајања слова.

Приручник је настао након вишегодишег рада са децом која имају потешкоће усвајања слова и читања и овакав начин вежбања и рада показао је резултате.

Улога приручника је да деци олакша процес шчитавања па затим овладавање техником читања са разумевaњем који је основни циљ читања.

Задаци у приручнику су структуирани према методичко-дидактичким начелима од једноставнијих према сложенијим речима и задацима који су праћени графичким сликама у циљу јаснијег разумевања и схватања прочитане речи или реченице.

Приручник кроз вежбе читања садржи и вежбе доцртавања, допуњавања слике или слова, бојења  и тиме буде дечију радозналост и процес учења усмеравају на забаван начин- кроз игру.

Сав материјал у приручнику намењен је увежбавању штампаних слова ћирилице, читању и разумевању краћих текстова почевши од  разликовања гласова српског језика, читања бесмислених слогова, једносложних , двосложних, тросложних и вишесложних речи како би могли прећи на реченице и краће текстове.

Усвајање способности читања, суштински је део процеса учења у првом разреду, док је разумевање поента читања јер оно прочитано треба да пренесе неку информацију.

Приручник садржи и задатке који су ту да помогну деци која мешају гласове или их изостављају, додају, у виду вежби диференцијације слова која деца најчеће мешају.

Читајући и вежбајући у приручнику,  корак по корак, слово по слово, реч по реч, дете ће савладати целокупну азбуку српског језика.

Цена приручника у штампаном издању је 500 дин , могућа је куповина и у пдф издању у износу од 300 дин.