Публикације

Приручник „У свету линија и облика“

Приручник пружа могућност родитељима, васпитачима, учитељима да у току рада са дететом стекну увид у његове индивидуалне способности и уоче евентуалну потребу за корекцијом.
У приручнику су обједињени разноврсни садржаји неопходни за темељну припрему детета у школу.
Приручник се састоји из три дела која обухватају све области дететовог развоја и учења и то пажњу, мишљење, опажање; развој говора и графомоторику кроз практичне вежбе и игру.
Више информација о подели приручника можете добити у ЕЦ Полетарац или позивом на број 062 8441788