Логопед

Сваког дана је све више деце са разним одступањима у говорно-језичком развоју. Уколико сте као родитељ посумљали у вези говорно-језичког развоја свог детета најбоље је потражити помоћ логопеда.

Логопед је ту као стручно лице да помогне, да савет, уради дијагностику и третман деце од најранијег узраста, пружи подршку деци предшколског, школског узраста као и деци са специфичним сметњама у учењу као и подршку одраслим особама који имају нарушен говор.

Осим тога радимо на стимулацији говора, развоју говора ,поправљању пажње, графомоторици и симулацији сазнајног развоја.

Услуге које пружамо деци су и трајању од 30 мин, 45 мин и 1 сат

Наше услуге најчешће су усмерене на:

  • Развој говора
  • Логопедско тестирање и дијагностика на српском и словачком језику
  • Логопедско тестирање и саветовање одраслих
  • Издавање потврда за вртиће и школе
logoped