Месец: јануар 2022.

Ко је психолог и чиме се бави ?

Психолог је особа која је завршила студије психологије, и претежно се бави здравим људима. Студирањем, психолози не стичу…

Дисфазија-поремећај говора и језика

Дисфазија је говорно- језички поремећај који се испољава када дете има смањену способност да научи вербалну комуникацију. Спада…

Ко је дефектолог и чиме се бави?

Дефектологија је наука која се бави различитим сметњама у развоју, а дефектолог је стручњак који те сметње открива,…

Игра као стваралачка активност детета

ИГРА КАО СТВАРАЛАЧКА АКТИВНОСТ ДЕТЕТА Игра је нераздвојен сегмент детињства. Она је за децу пут спознавања света, као…

Рана интервенција

Рана интервенција: Зашто је важна и коме је намењена? Рана интервенција се односи на рани третман који се…

Када треба потражити стручну помоћ логопеда?

Уколико из било ког разлога посумњате да ваше дете касни у говорно-језичком развоју, немојте чекати. Потражите стручну помоћ…