Образовање

Шта је то билатерална координација и како се уз помоћ дрвених едукативних играчака може вежбати?

Познато је да се људски мозак састоји од две половине. Мозак је поред срца најбитнији људски орган. Све…

Дисграфија – специфичан поремећај писања

              Дисграфија представља специфичну тешкоћу у овладавању способности писања. Рукопис за који се каже да је дисграфичан заправо је…

Како да деца заволе да читају и пишу?

Да би се код детета пробудила жеља за читањем, важно је да од најранијих дана читате приче. Трудите…

Како родитељи кроз свакодневне активности могу подстицати говорно-језички развој

На шта утиче подстицање говорно-језичког развоја? Подстицање говорно-језичког развоја значајно је за: Психофизички развој;Процес образовања;Социјализацију;Развој самопоштовања. Улога родитеља…

Графомоторика

Улога фине моторике при правилном учењу писањаПрипрема за школу, осим развоја вештина као што су читање и рачунање,…

Ко је психолог и чиме се бави ?

Психолог је особа која је завршила студије психологије, и претежно се бави здравим људима. Студирањем, психолози не стичу…

Дисфазија-поремећај говора и језика

Дисфазија је говорно- језички поремећај који се испољава када дете има смањену способност да научи вербалну комуникацију. Спада…

Ко је дефектолог и чиме се бави?

Дефектологија је наука која се бави различитим сметњама у развоју, а дефектолог је стручњак који те сметње открива,…

Игра као стваралачка активност детета

ИГРА КАО СТВАРАЛАЧКА АКТИВНОСТ ДЕТЕТА Игра је нераздвојен сегмент детињства. Она је за децу пут спознавања света, као…