Дефектолог

Улога дефектолога у стимулацији развоја могу бити у виду стимулацији развоја моторике која је база развоја осталих вештина и способности, затим развој сазнања, развој говора као и социо-емоционални развој. Услуге које пружамо деци су и трајању од 30 мин, 45 мин и 1 сат.

Када се можете обратити нашем дефектологу?

  • Када касни моторички развој
  • Када касни говорно-језички развој
  • Када касни социо-емоционални развој ( на промер дете не успоставља контакт очима, не одазива се на име..)
  • Када дете има проблем са фином моториком и графомоториком
  • Када је дете превише или премало осетљиво на стимулусе из окружења( сензорна дисфункција)
defektolog