Предшколски програм

Намењен је деци предшколског узраста и има за циљ развој графомоторике, пажење, памћења, богаћење речника као и припрема за читање, писање и рачунање.

Планираним групним активностима подстиче се целовит развој детета и припрема за полазак у школу. Развијамо креативност и машту учећи кроз игру.

Активности су усмерене на :

  • Развој гарфомоторних способности
  • Развој фонолошке свесности
  • Развој пажње и концентрације
  • Креативан приступ учењу
  • Учење кроз огледе
predskolski-program