Учитељ

Учитељ је ту да деци школског узраста што више олакша да схвате и науче наставно градиво.

Помоћ се огледа при усвајању читања, писања, разумевања основнох математичких појмова, света око себе и просторних односа.

Учитељ је ту да усмерава и развија позитиван однос детета према учењу.

Услуге које пружамо деци су и трајању од 45 мин и 1 сат.
Индивидални и групни приступ.

Наше услуге су усмерене начешће на:

  • Помоћ при усвању школског градива
  • Помоћ при изради домаћих задатака
  • Приватни часови српског и математике
  • Припрема за контролни и писмени
  • Подршка при читању и писању
  • Развој графомоторних способности
ucitelj